Wild gras in je gazon bestrijden
01/06/2023 - 11:06

Wild gras in je gazon bestrijden

Je komt het overal tegen: wild gras, straatgras of kweekgras. Dit zijn tenslotte één van de meest voorkomende grassoorten. In je gazon ben je ze echter liever kwijt dan rijk. De kleur van wilde grassen wijken af van normale gazongrassen. De kleur is lichtgroen in tegenstelling tot donkergroen. Van een afstandje lijkt het erop alsof er vlekken in het gazon zitten. Wild gras kiemt al bij lage bodemtemperaturen. Beschadigde gazons en sportvelden zijn hierdoor extra kwetsbaar voor dit gras, want het kiemt sneller dan normale graszaden. Een bijkomend nadeel van wild gras is dat het een hoge voedingsbehoefte heeft. De grasplant trekt veel voeding en vocht uit de bodem. Bij een tekort aan voeding in de bodem zal de plant zich gaan vermeerderen, doordat het zich in leven probeert te houden door het vormen van zaadpluimen. Het vervelende gevolg hiervan is dat het gazon geplaagd wordt door woekerende wilde grassen.

Wat is wild gras?

Wild gras is een grassoort die, net als dat bij onkruid het geval is, vaak voorkomt op kale plekken in de tuin. Wild gras vormt snel zaad dat in je tuin terecht kan komen door de wind of door vogels. Je kunt er dus niks aan doen als er per abuis zaad van wilde grassen in je tuin komt. 

Hoe herken je wild gras in het gazon?

Wilde grassen, zoals straatgras en hanenpoot, hebben een brede groeiwijze. De meeste soorten groeien polvormig en plat over de grond. Hierdoor kun je wilde grassen vaak van een afstand herkennen. Dit komt ook doordat de grassen lichtgroen van kleur zijn. Op langere termijn gaat wild gras zaadstengels ontwikkelen. Als dit niet tijdig verwijderd wordt, dan gaat de grassoort zichzelf uitbundig vermeerderen.

Soorten wild gras

Als je wilde of ongewenste grassen uit je tuin wilt verwijderen, dan is het belangrijk om te herkennen met welke soort je te maken hebt. We hebben de meest gebruikelijke soorten op een rijtje gezet, zodat je ze gemakkelijk van elkaar kunt onderscheiden.

Straatgras

Misschien wel het meest bekende is straatgras. Deze eenjarige grassoort groeit niet alleen tussen voegen, maar ook tussen gras. Straatgras kom je in Nederland veelvuldig tegen in gazons, weilanden, sportvelden en golfbanen. Straatgras is een polvormer met licht groene grassprieten. Als je dit wild gras van dichtbij aanschouwt, kun je zien dat de top van de grasspriet een wit zaadpluimpje heeft. Straatgras heeft een hoge voedingsbehoefte. Ze groeien dan ook het best op een vochtige en voedingsrijke bodem.

Straatgras herkennen

Straatgras - Poa annua

Hanenpoot

Hanenpoot is een grasplant met een grove structuur. Pas ingezaaide gazons zijn erg kwetsbaar voor dit type wild gras. Het gras duikt vaak op tijdens de zomerperiode. Hanenpoot is te herkennen aan de stevige pollen en brede bladeren met een witte nerf. De bladstengel heeft een roodpaarse kleur. Net als bij straatgras groeit ook hanenpoot op voedselrijke grond. In tegenstelling tot de meeste wilde grassen heeft hanenpoot een groot wortelstelsel. Het eenjarige gras onttrekt veel voedingsstoffen en water uit de bodem. De groei van hanenpoot kan geremd worden door in het najaar gras te zaaien. Wil je graag in het voorjaar zaaien? Creëer dan een vals zaaibed voordat je graszaad gaat strooien.

Hanenpoot herkennen

Europese hanenpoot - Echinochloa crus-galli

Harig vingergras

Harig vingergras, of bloedgierst, is eenjarig wild gras dat op een agressieve, polvormige wijze groeit. Hiermee verstoort het wild gras de groei van de goede grassen, want voor je het doorhebt, zijn er meer vingergrassen dan je op één hand kan tellen. De eenjarige grasplant kan dus een vervelende plaag zijn in het gazon. Hier groeit het vaak tegen de rand van het straatwerk.  Harig vingergras groeit met lange stengels en korte bladeren. De bladeren zijn aan beide kanten licht behaard, vandaar de naam ‘harig vingergras’. Het plantje kan bestreden worden door deze met de hand uit te steken. Ook kan je het fysiek uitputten door regelmatig te maaien.

Harig vingergras herkennen

Harig vingergras - Digitaria sanguinalis

Gestreepte witbol

Gestreepte witbol is een pluimgras dat tot bijna een meter hoog kan groeien. Het gras is snel te herkennen aan de grijsgroene behaarde bladeren. Eenmaal in bloei heeft de gestreepte witbol witte of paarse pluimen. Gelukkig komt dit wilde gras niet heel vaak voor in gazons. Toch zien we deze vochtminnende soort steeds vaker voorkomen. Dit heeft onder andere te maken met de zachte winters die we de afgelopen jaren hebben gehad. Mocht de gestreepte witbol opduiken in het gazon, verdringt het snel gewenste grassen. Idealiter bestrijd je deze zo snel mogelijk met een onkruidsteker, schoffel of onkruidverdelger.

Harige witbol herkennen

Gestreepte witbol - Holcus lanatus

Ruw beemdgras

Ruw beemdgras is een grassoort met een ruwe stengel en grijsgroen blad. Dit glanzend gras met bruine bladscheden vormt bovengrondse uitlopers. Ruw beemdgras groeit goed bij vochtige groeiomstandigheden en op voedselrijke ondergronden. Je kunt de kans op dit gras verlagen door te zorgen voor een goede afwatering van het gazon, bijvoorbeeld door het gras te beluchten.Voorkom daarnaast overbemesting. Zit er reeds ruw beemdgras in je gazon, dan kan je dit handmatig uitsteken of verticuteren.

Ruw beemdgras herkennen

Ruw beemdgras - Poa trivialis

Wild gras in gazon bestrijden

Wild gras is vrij eenvoudig te bestrijden, mits je maar zo snel mogelijk actie onderneemt. Het nadeel ervan is dat je kale plekken krijgt. Desondanks is het wel raadzaam om het te verwijderen, om een overlast van kale plekken en ziektes in je gazon te voorkomen. Wild gras kan niet bestreden worden met een bestrijdingsmiddel. Net als het reguliere gazongras valt ook wild gras onder de grassenfamilie. Dus als je een verdelger gebruikt tegen wild gras, tast je tegelijkertijd ook het ‘goede’ gras aan. De klassieke onkruidverdelgers zijn inmiddels verboden op de particuliere markt en de middelen die nog aangeboden worden, zijn op basis van azijn- of pelargonzuur. Beide werkzame stoffen kunnen het gazon verbranden. Maar goed, hoe moet je wild gras dan wel bestrijden? Goed nieuws, want het is eenvoudiger dan je denkt! Het beste wat je kunt doen om snel van wild gras af te komen, is door het met wortel en al uit de grond te steken. De meeste wilde grassen wortelen ondiep, dus je kunt ze makkelijk uittrekken. Dat kun je op verschillende manieren aanpakken. Met de hand, een spitvork, onkruidbrander of onkruidsteker. 

Ligt je gazon er maar zwakjes bij? Dan kun je ook voor een rigoureuze aanpak gaan in de vorm van verticuteren. Wild gras wortelt dus niet zo diep. De messen van de verticuteermachine snijden in de toplaag van het gazon, en daarbij ook door de wortels van wilde grassen. Door te verticuteren zullen de wortels van de meeste wilde grassen kapotgesneden worden.

Om te voorkomen dat wild gras verder uitbreidt en om de groei terug te dringen, kun je regelmatig grasmaaien. Uitgezonderd van straatgras, kunnen de meeste wilde grassen slecht tegen kort gemaaide gazons. Je daagt het gras als ware uit om telkens opnieuw een te gaan groeien. De grassoort heeft echter een klein wortelstelsel. Hierdoor raken ze gauw uitgeput. Belangrijk is wel dat je het maaisel meteen afvoert. Anders loop je het gevaar dat de zaden zich opnieuw verspreiden. Mulchen bevordert de groei van wild gras. Het beste is om daarmee te stoppen totdat je voorgoed verlost bent van deze ongewenste grassoorten.

Je kunt het kleine wortelstelsel van wild gras flink op de proef stellen door het een tijdje niet te bewateren. Hierdoor zal de grasplant al snel uitdrogen en uiteindelijk afsterven. Vervolgens is het een kwestie van uittrekken en het gazon herstellen.

Wild gras in gazon voorkomen

Wild gras kan zich gemakkelijk verspreiden op kale plekken. Het gras krijgt minder kans als je een dichte zode behoudt. Door goed gazononderhoud kun je voorkomen dat wild gras in het gazon gaat groeien. Concreet betekent dit dat je kale plekken zo snel mogelijk bij zaait met geschikt graszaad. Ook voor het behoud van een gezond grasveld is het noodzakelijk om jaarlijks meststoffen te strooien. Zo zorg je voor een dichte grasmat en zal niet alleen wild gras, maar ook onkruid in het algemeen niet snel opduiken.

Tenslotte is het erg belangrijk dat je kwalitatief goed graszaad gebruikt. Het komt nog weleens voor dat er straatgras (poa annua) wordt toegevoegd aan goedkope grasmengsels. De grasmengsels van Graszaaddirect bestaan uitsluitend uit kwalitatieve grassoorten die door de NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdienst). De graszaden zijn onder andere gekeurd op de kiemkracht, zuiverheid, vochtgehalte en gezondheid. Zo ben jij altijd verzekerd van uitstekend graszaad zonder onkruid en wild gras. En door te zaaien in het najaar, geef je zomerkiemers als hanenpoot en harig vingergras geen kans om terreinwinst te boeken ten opzichte van het gras.

Reacties

Goedemorgen,

glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen zijn sinds afgelopen jaar verboden voor particulier gebruik.
Patrick - Team Graszaaddirect - 14/06/2023 - 11:20
Je kunt wel degelijk bestrijden, nml met glyfosaat (round up) en daarna opnieuw inzaaien.
S Monster - 14/06/2023 - 10:26

Laat een reactie achter