MRS Seeds & Mixtures
Beweidingsmengsel veengrond - Type BWV1
€19,95
MRS Seeds & Mixtures
Beweidingsmengsel zandgrond - Type BWZ1
€18,95
MRS Seeds & Mixtures
BWK1 - Beweidingsmengsel kleigrond
€19,95
MRS Seeds & Mixtures
Margrietenmengsel 2- Inheems
€15,95

Kruidenrijk Grasland

Leg zelf een bloemenweide aan met een kleurrijk bloemenmengsel! Hier vind u specifiek samengestelde bloemmengsels voor het inzaaien van weilanden. Bloemenweides zien er niet alleen kleurrijker uit, ze hebben ook voordelen voor de biodiversiteit en voor de dieren. Deze mengsels bevorderen namelijk de biodiversiteit zowel boven als onder de grond. Hierdoor verbetert de bodemvruchtbaarheid sterk. Een kruidenrijke weide heeft ook voordelen voor het beest. Het maakt het rantsoen gevarieerder en smakelijker. Daarnaast heeft het een positief effect op de algehele gezondheid van het dier. Er zijn verschillende mengsels die ideaal zijn voor wildakkers, paardenweides of weides voor weidedieren. 

De voordelen van een kruidenrijk grasland

Een kruidenrijk grasland is een grasland dat niet alleen uit gras bestaat, maar ook uit vlinderbloemigen en kruiden. Een kruidenrijk grasland is tegenwoordig bijna niet meer weg te denken als onderdeel om de agrobiodiversiteit te versterken. Je helpt niet alleen speciale weidevogels, maar ook nuttige insecten als bijen en vlinders. Naast biodiversiteit heeft een kruidenrijk grasland nog veel meer voordelen:


  • Een kruidenrijk is veel droogtetoleranter dan bijvoorbeeld een weiland met enkel Engels raaigras. De kruiden en vlindebloemigen hebben een dieper wortelstelsel dan grassoorten. Het grasland is dus tijdens een langdurige periode van droogte een stuk weerbaarder.

  • Een eigenschap van veel groenbemesters is dat deze stikstof binden uit de lucht. Doordat het stikstof vastgelegd word, kunnen planten en vlinderbloemigen dit nuttigen en zijn ze voorzien van voeding. Op langere termijn kan dit tot besparing van kunstmest zorgen.

  • Een kruidenrijk grasland bevat doorgaans een hoog ruweitgehalte, dit draagt positief bij aan de melkeiwitproductie en de gezondheid van het vee.