MRS Seeds & Mixtures
Vezelhennep zaaizaad
€34,95
Ten Have
Luzerne
€9,95
Ten Have
Engels raaigras
€16,95
Ten Have
Facelia
€19,95
Ten Have
Witte Klaver
€28,95
Ten Have
Blauwe Zoete Lupine
€15,95
MRS Seeds & Mixtures
Gewoon Struisgras
€31,95
MRS Seeds & Mixtures
Akkerflora 10-tal
€16,95
MRS Seeds & Mixtures
Akkerbloemen A6 - 1-jarig
€12,95
Ten Have
Gele mosterd
€18,95
MRS Seeds & Mixtures
Winterrogge
€4,95
MRS Seeds & Mixtures
Smalle Weegbree
€36,95
MRS Seeds & Mixtures
Italiaans raaigras
€17,95
MRS Seeds & Mixtures
Roodzwenkgras fijn
€29,95
Ten Have
Timotheegras
€24,95 €21,95
Ten Have
Japanse Haver
€13,95
MRS Seeds & Mixtures
Rietzwenkgras
€19,95
Ten Have
Inkarnaat Klaver
€19,95

Akkermengsels

Bloemenzaden komen goed van pas op en rondom akkers. Met het zaaien van bloemenzaden langs akkers geef je het platteland een kleurrijke uitstraling. Een bloemrijke akker brengt echter nog veel meer voordelen met zich mee!

Waarom bloemenzaad strooien rondom akkers? 

Naast dat je het akkerland een attractieve uitstraling geeft, stimuleer je met het zaaien van akkermengsels ook de biodiversiteit. Akkerranden die verrijkt zijn met wilde bloemen, worden regelmatig bezocht door een breed scala aan nuttige insecten. De bloemen dienen namelijk als waardplant voor veel bestuivende insecten als bijen, hommels, vlinders en zweefvliegen. Bovendien worden de akkerbloemen ook vaak bezocht door vogels. Denk aan grutto’s, patrijzen en gele kwikstaarten. Kortom, een ingezaaide akkerrand biedt bescherming en voedsel aan veel insecten en vogels. Bovendien zijn sluipwespen en zweefvliegen de natuurlijke vijanden van bladluizen. Door deze nuttige insecten naar je akker te lokken, zorg je op een natuurlijke manier voor de plaagbeheersing van verschillende soorten cultuurgewassen. 

Wat voor soort bloemenzaden zijn geschikt voor akkers?

Er zijn diverse soorten bloemenzaden en bloemenmengsels die je kunt zaaien op en langs akkers. Welk mengsel je het beste kunt zaaien, is afhankelijk van het doel waarvoor je de bloemen gaat zaaien. Bloemzaden voor akkers komen in veel soorten in maten. Zo hebben we eenjarige bloemen, meerjarige bloemen en inheemse bloemen. Voor het stimuleren van de Functionele Agro Biodiversiteit (FAB) wordt aangeraden om een akkerrandmengsel te zaaien. Deze mengsels leveren veel bloemen die vol zitten met nectar en stuifmeel voor bijen en zweefvliegen. Ook verhoogd een akkerrandmengsel de kwaliteit van het water, waar de akker als het ware een buffer vormt tussen de akker en de naastgelegen sloot/ oppervlaktewater. Dit zorgt voor minder uitspoeling van bestrijdingsmiddelen en kunstmest, waardoor dus ook minder erosie plaatsvindt.

Als je van plan bent om een tussengewas te zaaien om enerzijds de bodem te verbeteren en anderzijds een gunst aan de natuur te geven, dan raden we aan om te kijken naar groenbemesters. Een welbekende manier van groenbemesting is het zaaien van gele mosterd. Gele mosterd slaat veel organische stoffen op in de bodem wat zorgt voor een betere bodemstructuur. Wanneer gele mosterd in de bloei staat, is deze plant aantrekkelijk voor bestuivende insecten; voornamelijk voor honingbijen.

Je kunt een braakliggende akker ook inzaaien met zogenoemde wildakker mengsels. Met het aanleggen van een wildakker biedt je de ruimte aan wild als reeën, hazen en konijnen die gek zijn op kool, gras, klavers en kruiden die verwerkt zitten in deze mengsels. Knaagdieren, maar ook insecten en vogels kunnen zeker je hulp gebruiken, aangezien er steeds minder akkers zijn waar deze dieren kunnen bivakkeren. 

Wanneer en hoe moet je de bloemenzaden voor akkers zaaien?

Haal voor het zaaien aan alle onkruiden uit het akkerland. De bloemzaden voor akkers kunnen vanaf eind mei/ begin april tot en met eind juni uitgezaaid worden op een zaaibed. Zaai de zaden dun uit, eventueel met behulp van een zaaimachine, en zorg dat je een zaaidiepte aanhoudt van zo’n 1-2 centimeter.

Wat is de bloeitijd van bloemenzaad voor akkers?

De meeste bloemen staan tijdens het voorjaar en in de zomer in de bloei. Dit verschilt natuurlijk per bloemsoort, maar de meeste bloemen zijn aan het eind van de zomer uitgebloeid. Het einde van de zomer is dan ook het beste moment om onderhoud te plegen aan bloemrijke akkerranden. Om de levensduur van je bloemrijke akker te verlengen, raden we aan om de planten jaarlijks te maaien. De planten kunnen gemaaid worden op een hoogte van 8 tot 10 centimeter. Het maaisel kan meteen afgevoerd worden, aangezien bloemenzaad voor akkers het beste zullen groeien op schrale grond. Wel is het gewenst om gefaseerd te maaien, zodat nuttige insecten ongestoord gebruik kunnen blijven maken van de akkerbloemen.

Bloemenzaden voor akkers kopen Bij Graszaaddirect

Bloemenzaden voor het aanleggen van akkerranden, wildakkers en zaden voor het zaaien van groenbemesters bestel je voordelig bij Graszaaddirect! Stimuleer de biodiversiteit en geef wild en bedreigde insecten een steuntje in de rug met het inzaaien van wilde bloemen.