MRS Seeds & Mixtures
Bloemenmix Paardenweide
Vanaf: 19,95
MRS Seeds & Mixtures
Margrietenmengsel 2- Inheems
Vanaf: 15,95
MRS Seeds & Mixtures
Akkerbloemen A6 - 1-jarig
Vanaf: 12,95
MRS Seeds & Mixtures
Kruidenrijk Akkerrandmengsel
Vanaf: 108,95
Lord
Wildakker mengsel
Vanaf: 19,95
MRS Seeds & Mixtures
Akkerflora 10-tal
Vanaf: 13,95
MRS Seeds & Mixtures
Inheems FAB - Akkerrandmengsel 1- en 2-jarig
Vanaf: 14,95
MRS Seeds & Mixtures
Akkerrandmengsel Bestuiving
Vanaf: 39,95
MRS Seeds & Mixtures
Grutto Inheems Bloemenmengsel & Weidevogels
Vanaf: 9,95
MRS Seeds & Mixtures
Akkerflora 6-tal
Vanaf: 10,95
MRS Seeds & Mixtures
Akkerrandmengsel plaagbeheersing
Vanaf: 34,95

Bloemrijke akkerranden

Een bloemrijk akkerrand, we zien ze steeds vaker voorbij komen. Met een akkermengsel stimuleer en verhoog je de agrobiodiversiteit rond akkers. Dit heeft een gunstig effect op het hoofdgewas. Onze kleurrijke akkermengsels bevatten talloze bloemzaden welke verschillende nuttige insecten aantrekken. We hebben voor elke akkerrand wel een geschikt bloemenmengsel.

Wat zijn bloemrijke akkerranden?

Een bloemrijk akkerrand is een strook grond tussen een perceel en een sloot in, welke ingezaaid is met wilde bloemen en kruiden. Het inzaaien van een akkerrand brengt veel voordelen met zich mee. Zo bescherm je het slootwater tegen de uitspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen.

Wanneer en hoe akkerranden zaaien?

Akkerranden kunnen, afhankelijk van het weer, het best gezaaid worden tussen de maanden maart en oktober. Je wilt natuurlijk voorkomen dat onkruid de overhand neemt. Zorg er daarom voor dat je niet te vroeg zaait. Net als bij het zaaien van gras is het met akkermengsels van belang dat de bodemtemperatuur niet te laag is. Voor een optimaal zaairesultaat, moet de bodemtemperatuur minimaal 10 graden zijn. Let er op dat je de bloemzaden niet te diep inzaait. Zaai de bloemzaden in op een vals zaaibed. Houdt een zaaidiepte aan van 0,5 – 2 cm. De zaden hebben licht nodig om goed te kunnen ontkiemen. Hark het bloemenzaad zeer licht in de grond. Zorg ervoor dat je eerst de grond bewerkt en egaliseert. Het bloemenmengsel dient dun uitgestrooid te worden. Houdt de bodem tot twee week na het zaaien lichtvochtig door het dagelijks te bewateren.

Waar bestaat de bloemenmengsels voor akkerranden uit?

Onze bloemenmengsels voor akkerranden worden op een dusdanige manier samengesteld waarbij de natuurlijke vijanden centraal staan. Of te wel, de nuttige insecten die plaaginsecten op een natuurlijke manier bestrijden. Dit betekent dat de bloemenmengsels voornamelijk (meestal in z’n geheel) uit inheemse planten bestaan. Planten die niet vervreemd zijn op landbouwpercelen. Denk hierbij aan boekweit, korenbloem, zomerwikke en phacelia. Een deel van deze gewassen worden jarenlang succesvol gebruikt als groenbemesting.

Wat is het nut van bloemrijke akkerranden?

Een bloemrijk akkerrand zorgt voor een vergroting van de biodiversiteit. De wilde bloemen lokken veel nuttige insecten naar het perceel. Er komen talloze insecten op de bloemen af als wilde bijen, hommels, vlinders, lieveheersbeestjes en zweefvliegen. Het bloemrijke akkerrand dient als één grote bron van bescherming en voedsel voor deze insecten. De voorkeur gaat uit naar een inheems bloemenmengsel. Dit omdat de meeste insecten op gebied van hun voedselvoorziening afhankelijk zijn van inheemse waardplanten.

Sommige insecten die afkomen op de akkerrand helpen een handje met biologische plaagbeheersing. Deze insecten zijn natuurlijke vijanden van veelvoorkomende plaaginsecten. Met het zaaien van een akkerrand verminder je de kans op ziekten en plagen door onder andere trips en uienvliegen. Naast insecten verhogen de akkerbloemen ook de opkomst van akkervogels. Veel akkervogels zijn met uitsterven bedreigd, waaronder de Nederlandse grutto. Met het aanleggen van een bloemrijk akkerrand geef je allerlei soorten akkervogels een steuntje in de rug. Je kunt er ook voor kiezen om een mengsel voor wildakkers te zaaien. Deze mengsels zijn specifiek samengesteld op de wensen van vogels, knaagdieren en ander wild.

Naast dat akkerranden een positieve bijdrage leveren aan het vergroenen, verduurzamen en verhogen van de biodiversiteit, levert het ook nog veel positieve reacties op. Een bloemrijk akkerrand is een echte blikvanger en het zal ongetwijfeld gewaardeerd worden door de mensen in de omgeving. Ten slotte bespaar je ook gewoon een hoop tijd wanneer je een akkermengsel zaait. Een bloemrijk akkerrand is onderhoudsvriendelijk. Het maaien van de bloemen na de bloeiperiode is het enige wat je hoeft te doen.

Wat zijn de nadelen van bloemrijke akkerranden?

Het inzaaien van een bloemrijk akkerrand is niet alleen maar rozenkleur en maneschijn. Zo lever je bij het zaaien van een akkerrand wel wat ruimte in, welke je ook had kunnen gebruiken voor cultuurgewassen. Uiteindelijk zullen bepaalde grassen en onkruiden de overhand nemen, met het gevolg dat je alles moet omploegen, om vervolgens bijvoorbeeld weer opnieuw akkerbloemen in te zaaien. Leg de nadelen ook eens voor jezelf naast de voordelen. Zo kun je bepalen of het aanleggen van een bloemrijk akkerrand interessant kan zijn.

Welk onderzoek is gedaan naar bloemrijke akkerranden?

Er zijn door de jaren heen diversie studies en onderzoeken gedaan over de effecten van een bloemrijk akkerrand. De onderzoeken zijn doorgaans afgenomen in samenwerking met akkerbouwers. Zo is uit een vertrouwelijk onderzoek van Ecology Letters naar voren gekomen dat plaaginsecten op percelen met bloemrijke akkerranden beter worden bestreden. Het verschil is significant: plagen worden maar liefst 16% beter bestreden. Dezelfde positieve effecten worden beaamd door een gesubsidieerd onderzoeksprogramma van de Europese Unie, waarbij boeren, landbouwkundigen, natuurbeschermers en onderzoekers betrokken waren.

Akkerrandmengsels kopen bij Graszaaddirect

Ben je overtuigd van de voordelen van een akkerrand en wil je er zelf ook één aanleggen? Kwalitatieve akkerrandmengsels met een hoge prijs-/kwaliteitsverhouding bestel je bij Graszaaddirect. Wij hebben een breed assortiment met gevarieerde akkerrandmengsels. Voor het aanleggen van eenjarige en meerjarige akkerranden. Geschikt voor professioneel (landschap)beheer.