03/10/2019 - 13:30
Verticuteren, hoe en wanneer?

Wanneer het voorjaar aanbreekt gaan veel gazonbezitters hun grasmat verticuteren. Afhankelijk van de temperaturen, zou je eventueel in februari het gras al kunnen verticuteren. Aanbevolen wordt om in het voorjaar en in het najaar te verticuteren. Maar wat is dat nou precies, en hoe kun je dat het best aanpakken?

Verticuteren is het verwijderen van de viltlaag (afgestorven grasdeeltjes en mos). Wanneer deze viltlaag niet verwijderd word, hoopt het zich steeds verder op. Het gevolg van deze ophoping is dat de bodem steeds slechter en slechter zuurstof opneemt. Na enige tijd zal deze viltlaag er voor zorgen dat het gras compleet afsterft. Dat wil je natuurlijk niet hebben.

Hoe moet je het gazon nou op de juiste manier verticuteren?

Er zijn twee opties betreft het verticuteren van het gazon. Je kunt het met de hand doen, met een verticuteerhark (aanbevolen bij kleine gazons, aangezien dit best zwaar werk is) of door middel van een verticuteermachine. Een verticuteermachine is een stuk makkelijker hulpmiddel om het gazon mee te verticuteren, al helemaal bij gazons groter dan een oppervlak van 25 meter.

Nu kan het echte werk beginnen! Zorg er allereerst voor, dat je voor het verticuteren eerst het gazon maait. Voor een optimaal resultaat raden we aan om te maaien op een hoogte van 2 tot 3 centimeter. Verticuteer het gazon vervolgens in de lengte, en zo veel mogelijk in rechte banen. Let hier bij op dat je de verticuteermachine niet te diep instelt: alleen de bovenste centimeters van het gras moet gesneden worden.

Het is niet de bedoeling dat je gaat verticuteren bij nat weer. Het betreden van natte gazons is geen goed idee, aangezien het gras dan extra snel beschadigd kan raken. Tevens bestaat de kans dat de geverticuteerde resten aan elkaar onder de machine blijven hangen. Hierdoor loop je het risico dat je de verticuteermachine beschadigd.

Wanneer het gehele gazon is geverticuteerd, dan moet dit nogmaals gebeuren, maar dan in tegengestelde richting. Om het te perfectioneren kun je het gazon nog een keer goed harken, om al de overgebleven delen mos te verwijderen.

Het gazon ziet er nu kaal uit. Dit is geen probleem: het gazon neemt nu, na het verticuteren, extra licht en lucht op; dit stimuleert de groeiversnelling van herstel. Het is hierbij uiteraard van belang om gras bij te zaaien en om de juiste bemesting te nuttigen op het gazon.

Wij hebben een breed aanbod aan verschillende soorten mengsels die geschikt zijn om het gehele gazon opnieuw in te zaaien, of om slechts de kale plekken bij te zaaien. We hebben een speciale blog geschreven over hoe je gras moet zaaien.

Wanneer je het gras gezaaid hebt, is het belangrijk om dit te bemesten om zo de groei te bevorderen en ziektes te voorkomen Op welke wijze het gazon bemest moet worden en hoe vaak, kun je hier lezen.