Welke grondsoorten zijn geschikt voor veldbloemen?
08/03/2023 - 09:00

Welke grondsoorten zijn geschikt voor veldbloemen?

Je bent hoogstwaarschijnlijk van plan om een bloemenweide aan te leggen. Het is belangrijk om rekening te houden met factoren als zonlicht, vochtigheid en de standplaats. Je hebt een grote slagingskans als je een bloemenmengsel zaait die geschikt is voor de bodem waarop je tuiniert. De grond vormt namelijk de basis van een bloemenweide dat langdurig bloeit met kleurrijke veldbloemen. Weet je niet zeker welke grondsoort je hebt, lees dan onze blog: ‘Bodems’. In dit artikel vind je een kaart met de grondsoorten in Nederland. Of kijk op de bodemkaart van Develstein College om een globaal overzicht te krijgen van de bodemgesteldheid in jouw omgeving.

Voordat je begint met het zaaien van veldbloemen, is het verstandig om jezelf eerst te vragen waarvoor je de bloemenweide aanlegt. Stel jezelf de vraag: wil je een braakliggend, kaal stuk grond tijdelijk opvullen met veldbloemen? Of wil je expliciet bijdragen aan de biodiversiteit met een meerjarig bloemenmengsel? Het beheer van een bloemenweide is relatief onderhoudsvriendelijk, maar er is wel enige kennis van zaken nodig voor langdurig goed resultaat. In dit blogartikel gaan we dieper in op de grondsoorten. Een geschikte bodem is tenslotte de allereerste stap op weg naar een succesvolle veldbloemenweide. 

Welke grondsoorten zijn er?

Er zijn verschillende grondsoorten die in ons land voorkomen. Voor het gemak maken we onderscheid tussen lichte en zware grond. Lichte grond is kruimelig van karakter. Deze grondsoort staat er bekend om dat het makkelijk te bewerken is. Zware grond heeft een grovere structuur. Het is vaak een lastig karwei om te tuinieren op deze bodems. De volgende grondsoorten komen in Nederland het vaakst voor:

  • Zandgrond: is lichte grond dat doorgaans gemakkelijk te bewerken is. Zandgrond laat goed water door. Het is voedingsarme grond, wat bevorderlijk is voor het zaaien van veldbloemen.
  • Kleigrond: zware grond dat lastig te bewerken is. Kleibodems zijn slecht waterdoorlatend, maar houden daarentegen water langer vast. Klei moet regelmatig belucht worden.
  • Veengrond: Zwarte grond met een goede vochthuishouding. Daarnaast is veen ook eenvoudig te bewerken. Het nadeel is dat veen erg nat kan zijn. Dit heeft alles te maken met de hoge grondwaterstand.
  • Leemgrond: Vrij zware grond, maar wel minder zwaar dan klei. Leem bevat meer voeding dan zandgrond en heeft een betere vochthuishouding.

Hiernaast hebben we zavelgrond, dit is een grondsoort die als het ware tussen klei en zand in zit. Deze grond is makkelijk te bewerken, net zoals dat met zand het geval is. Daarnaast is zavel net zo rijk aan mineralen als klei. Het beste van twee werelden dus! Tenslotte hebben we nog Löss. Dit is grond dat alleen in Limburg te vinden is. Löss is kalkrijk, maar matig voedselrijk. Goed, we hebben genoeg gesproken over de grondsoorten. Het is nu hoogtijd om te bespreken hoe je veldbloemen kunt zaaien op deze verschillende soorten. 

Veldbloemen zaaien op kleigrond

Doordat kleigrond zo voedingsrijk is, is het zeer geliefd landbouwgrond. Veldbloemen hebben het wel wat lastiger op kleibodems. Gelukkig zijn er genoeg veldbloemen die het wél goed doen op kleigrond. Inheemse bloemen als duizendblad, pinksterbloem, muskuskaasjeskruid en kamille groeien probleemloos op klei. We hebben diverse bloemenmengsels die gezaaid kunnen worden op kleigrond. Je vindt een deel van ons aanbod hieronder:

Kleigrond kan een bodem zijn met een gebruiksaanwijzing. De grond heeft wat meer tijd nodig totdat de bodemtemperatuur weer op peil is. Wacht daarom tot ongeveer halverwege mei, voordat je de veldbloemen in de volle grond uitzaait. Bewerk de grond zodra deze voldoende is opgedroogd, want dan is die gemakkelijker te bewerken. Neem eventueel een bodemmonster om de voedingswaarden van de bodem te controleren. Kleigronden zijn voedselrijk, echter groeien de meeste planten op schrale grond. In dit geval kun je de bodem verbeteren door het lichter te maken. Ga je veldbloemen zaaien op kleigrond? Strooi dan in ieder geval geen meststoffen. De meest uitbundige bloei vindt tenslotte plaats op arme grond.

Veldbloemen zaaien op zandgrond

Zandgrond is juist voedselarm. De bodem is schraal en dat komt ten goede aan het kiemingsproces van bloemenzaad. Een nadeel van zandgrond is dat het vaker besproeit moet worden, om verdroging tijdens de zomermaanden te voorkomen. Dit is van cruciaal belang bij pas gezaaide veldbloemzaden. Deze hebben aan het begin extra veel water nodig om goed te kunnen kiemen. Houdt de grond vochtig, maar pas op dat de zaden niet verdrinken. 

Tuinier je op zandgrond? Dan kun je jouw veldbloemen op zijn vroegst rond april zaaien in de volle grond. Probeer hierbij de grond zoveel mogelijk met rust te laten. Als je niet perse hoeft te spitten, dan is dat alleen maar goed. Als het wel noodzakelijk is, dan adviseren we om de grond nadien goed aan te drukken. Onkruid duikt vaak de kop op tijdens het zaaien op zand. Er bestaat echter een methode om onkruidplanten te slim af te zijn! Namelijk het maken van een zogenoemd ‘vals zaaibed’.

Een vals zaaibed is een zaaibed waarop nog niet gezaaid wordt. Je loopt alle nodige stappen door om de bodem zaaiklaar te maken, maar je laat het oppervlak vervolgens een aantal weken rusten. Na het voorbereiden van een vals zaaibed krijgen onkruiden de kans om te groeien. Maar, aangezien je nog niet gezaaid hebt, gaat het niet ten koste van je veldbloemen. Je kunt de onkruidzaden die opkomen verwijderen door te schoffelen. Vervolgens kun je op een ‘schone lei’ veldbloemen zaaien. Erg handig, en natuurvriendelijk. De valse zaaibed methode wordt vaak toegepast in de biologische landbouw.

Ook zandgrond hoeft niet bemest te worden. Des te schraler de grond, des te beter. 

Veldbloemen zaaien op veen en leem

Zowel veen- als leemgrond is voedingsrijk. Het verschil tussen deze soorten is dat veengrond lastiger te bewerken is. Qua zaai-instructies vergen de grondsoorten dezelfde instructies zoals dat bij kleigrond het geval is. Wanneer het zaaibed gereed is, dan is het een kwestie van zaden afwegen, de veldbloemzaden mengen met zand, inzaaien en licht aanharken.

Veelvoorkomende bodemproblemen voor veldbloemen

Er zijn een aantal gevaren die op de loer liggen tijdens het zaaien van veldbloemen. 

Verdrukking door onkruidplanten

We hadden het net al even kort toegelicht: een grote hoeveelheid aan onkruidplanten kunnen de groei van jouw veldbloemen verstoren. Helaas krijg je er vroeg of laat mee te maken. Als je een tuin met een gazon hebt, dan kun je er vast en zeker over meepraten. Een aantal onkruidzaden tussen je bloemen doet niet veel kwaad. Maar een grote onkruiddruk kan wel roet in het eten gooien. De valse zaaibedmethode is een effectieve manier om onkruiden te ontwijken. Het kan ook zo zijn dat je bloemen tussen je gras wilt zaaien, maar dat er al hardnekkig onkruid in het gazon zit. In dit geval zal je deze handmatig moeten verwijderen, anders zullen deze gaan concurreren met de pas gezaaide wilde bloemen. Ons advies is om dat met milieuvriendelijke onkruidbestrijding te doen: of simpelweg met een schoffel of ander tuingereedschap. Voorkomen is altijd beter dan genezen. In onze blog: ‘onkruid en mos voorkomen en bestrijden’ lees je welke voorzorgsmaatregelingen je kunt nemen om ongewenste begroeiingen tegen te gaan.

Een slechte bodemstructuur

Voor veldbloemen is het van levensbelang dat ze zich ongestoord kunnen ontwikkelen. Het is hierbij een vereiste dat de bodem in orde is. Deze moet open van structuur zijn, zodat de plant een gezond wortelstelsel kan creëren. Veel bodems in Nederland zijn verdicht geraakt, door intensieve betreding van zowel mens als machine. Dit kan desastreuze gevolgen hebben voor alles wat groeit en bloeit in je tuin. Om te voorkomen dat het groeiproces wordt verstoord door verdichting van de bodem, kun je de grond rigoureus spitten met behulp van een graafmachine.

Een ander probleem dat vaak voortkomt vanuit een slechte bodemstructuur, is wateroverlast. Als water slecht opneembaar is, dan ontstaan er bij stortbuien plasvormingen. Het regenwater kan op den duur geen kant meer op, met het gevolg dat planten natte voeten krijgen.


Bronvermelding:
 

Map Viewer. (z.d.) https://develstein.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?layers=af7a17abd0d24ef989e8b0e476107d9f

Reacties

Beste,
Welke bloemenmengsels doen het goed in kleigrond?
Bedankt voor uw antwoord.
Ann Lafosse - 23/03/2024 - 10:21