Flower Power

Flower Power
Koemestkorrel 20KG - 40 liter
€21,95 €20,95

Flower Power

Primasta Flower Power pot- en tuingronden

Primasta Flower Power:
-Een herkenbare, opvallende merknaam.
-Een overzichtelijk assortiment met een oplossing voor elke pot- en tuingrondvraag.
-De producten hebben een aantrekkelijke verpakking, een duidelijke en begrijpelijke naamgeving met heldere product-omschrijvingen, gebruiksaanwijzingen en tips.
-Elke plant en tuin krijgt producttechnisch gezien de beste pot- of tuingrond.