Bodemverbeteraar

Bodemverbeteraars zorgen voor een verbeterde grondstructuur en een hogere bodemvruchtbaarheid. Bodemverbeteraars dienen verwerkt te worden door de bovenlaag van de tuin, voor gezondere en beter groeiende planten.